קרן השתלמות ופיננסים

קרן השתלמות הינה קופת חיסכון שנועדה לשכירים  ולעצמאיים,

ומשמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – זהו האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שמאפשר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.  

 

לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה, בגבולות הפרשה של העובד של עד 2.5% מהמשכורת הקובעת והפרשת המעביד של עד 7.5% מהמשכורת הקובעת עד התקרה המוכרת.  ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור. לאחר שש שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה ללא תשלום מס. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון פטור ממס.

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200