ביטוח רכב

במדינת ישראל קיימים 2 סוגי ביטוח רכב:

 

1. ביטוח חובה 

 ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם ל, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב ב. על פי "פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה.

ביטוח החובה מכסה את התחומים הבאים: עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות , פיצוי על אבדן השתכרות וכושר השתכרות, פיצויים על סבל וכאבים כתוצאה מן התאונה

תעריפי ביטוח החובה נקבעים על ידי חברות הביטוח עצמן, אך אלו מוגבלים לתעריף המרבי שקובע המפקח על הביטוח כגון:

גיל הנהג הצעיר ביותר שנוהג ברכב בדרך קבע, ותק הנהיגה, מס' כריות אויר, נפח מנוע, האם קיימת ברכב מערכת בקרת יציבות,מובליי / איווקס , מס' שלילות  ותאונות נזקי גוף במהלך 3 שנים האחרונות

 

 

2. ביטוח רכוש- 

הכולל 2 סוגי ביטוח:

 

2.1 ביטוח מקיף  - זהו ביטוח לנזקי רכוש שעלולים להיגרם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה (מקרה הביטוח) כתוצאה מתאונה, נזק או כלשהם (למשל: , חבלה, , וכדומה) ולאחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש.

 

תעריף ביטוח המקיף נקבע בהתאם למשתנים רבים כגון :

 

נתוני הנהג : גיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב ,  ותק רישיון הנהיגה, מספר הנהגים הרשאים לנהוג ברכב , היסטוריית תביעות במהלך 3 שנים האחרונות.

סוג הרכב :  פרטי או מסחרי, בעלות פרטית או חברה , חישובים אקטוארים של חברות הביטוח לגבי הרכב הנ"ל האם הוא גניב, עלות חלקים לתיקון וכו'..

רכישת שירותים נלווים כגון, קבלת רכב חלופי בעת טיפול במוסך, שירותי גרירה בעת תקלה ברכב והגנה משפטית לאחר תאונה ועוד, הקטנת השתתפות עצמית או ביטול מוחלט , כיסוי לרעידת אדמה פרעות ומהומות, כיסוי לאביזרים מיוחדים.

 

2.2 ביטוח צד שלישי - ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח.

ניתן לרכוש ביטוח צד שלישי עם השתתפות עצמית בתוקף – משמע בעת תאונה שהמבוטח התרשל בה המבוטח ישלם השתתפות עצמית לחברת הביטוח וכל עלות התביעה של צד שלישי חברת הביטוח תשלם לצד שלישי

 או לרכוש הרחבה לביטול השתתפות עצמית ואז במקרה תאונה שהמבוטח התרשל חברת הביטוח תשלם את כל עלות התביעה לצד שלישי והמבוטח לא יישא בעלות כלל ( יש צורך שעלות נזק צד שלישי תהיה גבוה יותר מסכום שמופיע בפוליסה .

כמו כן ניתן לרכוש כיסויים נוספים לפוליסה כגון : הגנה משפטית, רדיו, גרירה, שמשות.

 

אנו ב- בונדי נמצא עבורך את הביטוח המתאים עבורך בתעריף הטוב ביותר.

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200