ביטוח עסק

עסקו של המבוטח הינו מקור פרנסתו שלו ושל משפחתו.

 אירועים שונים בלתי צפויים החל מפציעתו של אחד העובדים בגין רשלנותו של בעל העסק ועד שריפה המכלה את תכולת בית העסק, עלולים למוטט כלכלית את בעל העסק.

חברת הביטוח מעניקה פתרון מלא ושקט נפשי לבעל העסק לכל נזק בר ביטוח, זאת בהתאם לאופי העסק, גודלו והסיכונים שעליהם יש לתת מענה.

 

סוגי ביטוחי העסק

סוגי הביטוח השונים המופיעים בפוליסת בית העסק הם (לא כולם חייבים להכלל בתכנית הביטוח):

· ביטוח כנגד שריפה למבנה העסק ו/או לתכולתו.

· ביטוח כנגד פריצה וגניבה.

· ביטוח נזקי טרור.

· ביטוח נזקי רעידת אדמה.

· ביטוח נזקי טבע.

· ביטוח "סחורה בהעברה" (כנגד נזק שייגרם בעת העברת סחורה ממקום למקום).

· ביטוח אובדן רווחים העלול להיגרם כתוצאה מכל אחד מהנזקים הנ"ל.

· ביטוח שבר מכני.

· ביטוח ציוד אלקטרוני.

· ביטוח קלקול סחורה.

· ביטוח חבות מעבידים (השלמת פיצוי לעובד שנפגע תוך כדי עבודתו, מעבר לפיצוי מביטוח לאומי).

· ביטוח כלפי צד שלישי (פיצוי לאורח, לקוח וכד' שנפגע בבית העסק).

· ביטוח אחריות המוצר (כנגד תביעות על איכותו של המוצר שיצא מבית העסק).

· ביטוח אחריות מקצועית (כנגד נזק הנגרם ללקוח עקב טעויות או רשלנות של בעל העסק).

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200