ביטוח דירה

ביטוח דירה מורכב משני ביטוחים נפרדים ומשלימים – ביטוח מבנה וביטוח תכולה:

 

ביטוח מבנה - משמעו כל החלקים הקבועים והמחוברים לדירה / הבית באופן קבע.

סכום ביטוח המבנה נקבע לפי חישוב סכום הביטוח בהתאם לנוסחה הבאה : עלות בניה * מ"ר

ביטוח הדירה נרכש באופן אוטו' עם כיסוי רעידת אדמה בהתאם לפוליסה התקנית, מבוטח אשר איננו מעוניין בכיסוי זה יכול לחתום עם טופס ויתור רעידת אדמה

ביטוח תכולה – משמעו כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה / בבית

סכום ביטוח התכולה נקבע בהתאם לשווי תכולת הדירה המוערכת באמצעות סוקר מטעם החברה המבטחת.

 

מקרה ביטוח בביטוח מבנה ותכולה הוא אובדן או נזק שנרגמו כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים הבאים:

אש, ברק, רעם, וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.

התפוצצות או התלקחות

סערה לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סער, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות ושערים.

נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד אל קולי הנגרם מכלי טיס

מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה למעט כאשר כלי הרכב נהטג בידי המבוטח או משפחתו בהתאם למופיע בפוליסה

פעולות זדון למעט ההחרגות המופיעות בפוליסה

גניבה, שוד פריצה או ניסיון לבצעם

התקהלות אסורה והתפרעות

רעידת אדמה אלא אם המבוטח חתם על טופס ויתור כיסוי בגין רעידת אדמה

שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

 

ביטוח המבנה כולל את הכיסויים הנ"ל וניתן לרכוש הרחבה לתיקון נזקי צנרת שירות תיקונים על ידי שרברב חברת הביטוח או שרברב פרטי בהתאם לבקשת המבוטח.

ניתן לרכוש בנוסף הרחבה לכיסוי כל הסיכונים למבנה תמורת פרמיה נוספת.

 

ביטוח מבנה משכנתא – הינו ביטוח מבנה כולל רעידת אדמה ונזקי צנרת.

בהתאם לדרישות הבנק לא ניתן להוריד כיסויים אך מומלץ מאוד לרכוש גם כיסוי צד ג' שעלותו זניחה מאוד אך מעניק כיסוי חשוב מאוד.

 

ביטוח תכולה גם הוא כולל את הכיסויים הנ"ל וניתן לרכוש הרחבות נוספות כגון :

ביטוח כל הסיכונים לתכולה או לחפצים יקרי ערך בלבד כפוף להצגת  חשבונית  / הערכה ולאחר אישור חברת הביטוח.

שירות תיקונים למוצרי חשמל

 צד ג'

חבות מעבידים לעובדי משק בית

 

כל האמור הינו בהתאם למצוין בפוליסה.

 

אנו ב- בונדי נרכוש עבורך את הפוליסה המתאימה לך ובפרמיה הטובה ביותר.

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200